CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG Á CHÂU

Dự án xử lý nước thải chăn nuôi

Quy trình xử lý nước thải chăn nuôi phù hợp đặc thù Việt Nam, khuyến nghị:

Nước thải từ các khu xưởng sản xuất được thu gom về Bể thu gom (1) có đặt Thiết bị tách rác thô để loại bỏ những cặn rác lớn để hạn chế gây ảnh hưởng đối với các công trình, thiết bị phía sau. Từ Bể thu gom (CT) nước thải chảy qua Bể tách phân gồm tách thô bằng lưới và tách triệt để bằng máy tách trục vít để tách triệt để lượng phân rắn giúp giảm tải cho ở các công trinh phía sau. Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng nước thải, tách rác, đảm bảo sự ổn định cho các công trình xử lý tiếp theo. Nước thải từ bể điều hòa được bơm vào hầm Biogas (2) để phân hủy sinh học. Tại hầm Biogas, do tác dụng của các vi sinh vật, các chất ô nhiễm  bị phân hủy và sinh ra khí biogas.

Nước thải sau khi ra khỏi hầm Biogas chảy về bể Wetland (3) sau đó qua bể Anoxic (4). Tại đây, quá trình phân hủy các chất hữu cơ bởi vi sinh vật trong điều kiện thiếu khí diễn ra liên tục. Các chất ô nhiễm, N, P trở thành thức ăn cho vi sinh vật bên trong bể trước khi chảy sang bể Aerotank (5). Tại đây, các chất ô nhiễm tiếp tục được vi sinh vật hiếu khí sử dụng làm thức ăn. Sau quá trình phân hủy sinh học, các bùn cặn hữu cơ được hình thành và theo dòng nước chảy sang bể lắng (6).

Tại bể lắng, các bông cặn được lắng xuống sau đó được tuần hoàn trở về bể Aerotank (6) để duy trì nồng độ bùn hoạt tính có trong bể, phần dư sẽ được bơm trở về Biogas. Nước sau khi tách cặn chảy qua hồ sinh học (7). Tại hồ sinh học (7), quá trình phân hủy các chất hữu cơ tiếp tục diễn ra trong điều kiện tùy nghi trước khi được bơm vào hệ thống máy lọc công nghệ màng để tách các phần tử có kích thước rất nhỏ kể cả vi sinh vật, nước sau hệ thống máy lọc (8) bơm sang bể khử trùng (9) để tiêu diệt các vsv dính trên đường ống còn sót lại đảm bảo chất lượng nước trước khi tái sử dụng hoặc xả ra môi trường (10).

Tại bể khử trùng (9), nước thải được khử trùng bằng dung dịch Javen/Chlorine để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn có trong nước thải, khi đó nước thải sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 62-MT:2016/ BTNMT, cột A hoặc tái sử dụng.

Facebook
Zalo
Call
  0909 679 777
  0909 679 777
SMS
  0909 679 777
  0909 679 777