CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG Á CHÂU

Dựa vào đâu để đánh giá tác động môi trường?

     Đánh giá tác động môi trường được xem là một “bản báo cáo tác động môi trường nghiêm ngặt thu nhỏ” được thiết kế để cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép cơ quan quyết định cho dù việc soạn thảo Báo cáo Tác động Môi trường (EIS) là cần thiết. "ĐTM là một hoạt động được thực hiện để tìm ra các tác động có thể xảy ra trước khi tiến hành dự án, qua đó có thể dự trù hết các khả năng rủi ro, làm cơ sở đưa ra quyết định cho nhà đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Đánh giá tác động môi trường là gì?


     Đánh giá tác động môi trường là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

 

Đánh giá tác động môi trường

 

Dựa vào đâu để đánh giá tác động môi trường?

     Dựa vào các kết quả đánh giá mọi khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội sau khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để lên các phương pháp phòng chống ô nhiễm môi trường.

Nội dung liên quan: Xử lý nước thải chăn nuôi vấn đề đáng quan tâm hiện nay

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

     Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

 

Đánh giá tác động môi trường

 

     - Dự án đầu tư nhóm I, bao gồm:

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

     - Một số dự án đầu tư nhóm II, bao gồm:

 

Đánh giá tác động môi trường

 

+ Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

     Lưu ý: Các đối tượng trên thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

     (Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2020).

Nội dung liên quan: Xem ngay các dịch vụ tư vấn môi trường đáng tin cậy nhất

Tại sao cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 

Đánh giá tác động môi trường

 

     Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là việc làm cần thiết và bắt buộc để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định. Từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không.

     Ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường nơi hoạt động cả dự án, doanh nghiệp.

     Hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phát triển Kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.

Ni dung liên quan: Thủ tục cấp giấy phép môi trường cần những loại hồ sơ nào?

Ai có khả năng giúp doanh nghiệp bạn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?


     Để doanh nghiệp bạn biết rõ hơn về tình trạng chất lượng môi trường của doanh nghiệp, bạn cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nếu bạn không có thời gian, chưa đủ khả năng để lập một báo báo đánh giá tác động môi trường thì Năng Lượng Á Châu sẽ thay bạn làm việc đó.

 

Đánh giá tác động môi trường

 

    Năng Lượng Á Châu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy trình như thế nào?

     – Khảo sát hiện trạng, thu thập số liệu, lập thuyết minh dự án

     – Tiến hành lấy mẫu nền phân tích làm cơ sở để lập hồ sơ

     – Tổng hợp thông tin lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

     – Tiến hành thủ tục tham vấn ý kiến cộng đồng theo quy định( trường hợp nằm ngoài KCN)

     – Nộp hồ sơ hoàn chỉnh cho chi cục bảo vệ môi trường

     – Thành lập hội đồng thẩm định bảo vệ hồ sơ về dự án.

     – Chỉnh sửa và trình ký chờ ra quyết định phê duyệt.

      ➥ Việc ập báo cáo đánh giá tác động môi trường rất quan trọng đối với các dự án trước giai đoạn thực hiện và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động. Để tránh làm mất thời gian và chi phí vào những việc không trọng tâm, bạn có thể liên hệ ngay với Năng Lượng Á Châu để được tư vấn rõ hơn về dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường này.


CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG Á CHÂU

Trụ sở chính : 163 Thống Nhất, KP3, Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM 

VPĐD1: 10/7 Đường 9, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM 

VPĐD2: 45 Hải Thượng Lãn Ông, TP.PRTC, Tỉnh Ninh Thuận 

Email: office@ biogas.com.vn hoặc khai.apo@gmail.com   

Hotline: 0909.679.777

Website: www.biogas.com.vn


Tìm kiếm có liên quan

Báo cáo ĐTM khu chung cư PDF
Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thực hiện ĐTM
Báo cáo ĐMC có thể được lập sau quá trình lập dự án
Báo cáo ĐTM khu công nghiệp
Đánh giá sơ bộ là gì
Báo cáo EIA

 

Facebook
Zalo
Call
  0909 679 777
  0909 679 777
SMS
  0909 679 777
  0909 679 777