CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG Á CHÂU

Phiếu Thu Thập Thông Tin Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Đtm)

Phiếu Thu Thập Thông Tin Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Đtm)

 

Giấy Tờ, Tài Liệu Cần Cung Cấp:

 

http://biogas.com.vn/img_data/files/2022%2007%2004%20APO_Bieu%20mau%20thu%20thap%20thong%20tin-%C4%90TM.pdf

http://biogas.com.vn/img_data/files/2022%2007%2004%20APO_Bieu%20mau%20thu%20thap%20thong%20tin-%C4%90TM.docx

 

 

 
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 06 bản sao y bản chính - Có thể gửi trước file scan hoặc bản photo để viết trước hồ sơ
 
2 Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có): 06 bản sao y bản chính - Có thể gửi trước file scan hoặc bản photo để viết trước hồ sơ
 
3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng thuê đất 06 bản sao y bản chính Có thể gửi trước file scan hoặc bản photo để viết trước hồ sơ
 
4 Bản vẽ mặt bằng tổng thể + Bản vẽ xây dựng các hạng mục công trình của toàn bộ dự án File PDF hoặc file Cad
 
5 Bản vẽ mặt bằng bố trí máy móc, thiết bị nhà xưởng File PDF hoặc file Cad
 
6 Bản vẽ thu gom, thoát nước mưa của toàn bộ dự án File PDF hoặc file Cad
 
7 Bản vẽ thu gom, thoát nước thải của toàn bộ dự án File PDF hoặc file Cad
 
8 Bản vẽ thiết kế HTXL nước thải + Thuyết minh công nghệ + Thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị xử lý File PDF hoặc file Cad
 
9 Bản vẽ thiết kế HTXL khí thải + Thuyết minh công nghệ + Thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị xử lý File PDF hoặc file Cad
 
10 Bản vẽ + Phương án thiết kế PCCC của toàn bộ dự án - File PDF hoặc file Cad
 
11 Thuyết minh dự án đầu tư - File PDF hoặc file word
 

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG Á CHÂU

Trụ sở chính : 163 Thống Nhất, KP3, Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM 

Email: office@ biogas.com.vn hoặc khai.apo@gmail.com   

Hotline: 0909.679.777

Website: www.biogas.com.vn

Facebook
Zalo
Call
  0909 679 777
  0909 679 777
SMS
  0909 679 777
  0909 679 777